Zaposleni

Ravnatelj:
  Boris Plut, univ. dipl. inž. - boris.plut(at)sc-nm.si - tel: 07 3932 140

Pomočnik ravnatelja:
  mag. Drago Crnić, univ. dipl. inž. - drago.crnic(at)sc-nm.si - tel: 07 3932 140

Pomočnica ravnatelja:
  mag. Vesna Parkelj, prof. - vesna.parkelj(at)sc-nm.si - tel: 07 3932 141

Svetovalna služba:
  Zlata Kocjan, prof. - zlata.kocjan(at)sc-nm.si - tel: 07 3932 144

Sebastijan Einsiedler, univ. dipl. psih - sebastijan.einsiedler(at)sc-nm.si - tel: 07 3932 273

Koordinatorja za interesne dejavnosti in izbirne vsebine
:
  mag. Uroš Nosan - uros.nosan(at)sc-nm.si - tel: 07 3932 274

Barbara Grabnar Kregulj, prof. - barbara_grabnar(at)sc-nm.si - tel: 07 3932 293