Šolski koledar

Začetek pouka:

 

2. polletje

–  menjava urnika2. 9. 2019              

 

 

15. 1. 2020        

Konec pouka

in razdelitev spričeval22. 5. 2020 (zaključni letniki)

24. 6. 2020 (ostali letniki)

 

Zaključni letniki:28. 5. 2020 – izboljševanje ocen

25. 5 - 29. 5. 2020 – priprave na ZI, PM, SM

 

Ocenjevalni obdobji

    I.  2. 9. 2019 - 15. 1. 2020 (vsi)

  II. 16. 1. 2020 – 22. 5. 2020 (zaključni letniki)

       16. 1. 2019 – 23. 6. 2020 (ostali letniki)

 

Število dni pouka: 167 – zaključni letniki  + 5 dni priprav na ZI, PM, SM

 190– ostali letniki

Počitnice:28. 10. - 1. 11. 2019  – jesenske

27. 12. 2019 -2. 1. 2020 – novoletne

24. 2. – 28. 2. 2020 – zimske

27. 4. - 1. 5. 2020 – prvomajske

26. 6.  – 31. 8. 2020 – poletne


Šolski koledar