Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

PUD

Praktično usposabljanje z delom - PUD

Obvestilo staršem in dijakom o praktičnem usposabljanju z delom na področju elektrotehnike in računalništva

Vaš otrok se je vpisal v enega od programov na Srednji elektro-računalniški šoli in tehnični gimnaziji (SERŠTG). Vsi programi so prenovljeni in predvidevajo praktični pouk v šoli ter praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

Programi na področju elektrotehnike in računalništva se izvajajo po predmetniku, ki ima naslednje skupne značilnosti:
- splošni del predmetnika je za vse programe (poklice) enak,
- strokovno-teoretični del predmetnika je po obsegu enak za vse programe. Del vsebine lahko izvajamo skupno za več poklicev, predmetnik pa hkrati omogoča tudi pridobivanje posebnih poklicev znanj,
- praktični pouk se izvaja v šoli oziroma v šolskih delavnicah, pri delodajalcu v realnem delovnem procesu pa se izvaja praktično usposabljanje z delom.
 

Obseg praktičnega izobraževanja je naslednji:

Novi programi torej uvajajo tudi obvezno praktično usposabljanje z delom v realnem delovnem procesu, ki predstavlja eno od prednosti, saj s posebno kolektivno učno pogodbo povezuje delodajalca in dijaka. Dijak poleg praktičnih znanj in spretnosti pridobi tudi tiste veščine in spretnosti, ki bi jih v šolskih delavnicah težko pridobil, in sicer:
- socializacija v delovnem okolju,
- dinamika realnega delovnega procesa,
- sodelovanje v času,
- odgovornost za kakovost opravljenega dela,
- pravila poslovnega varovanja interesov podjetja.    
 
Praktično usposabljanje z delom poteka na osnovi sklenjene kolektivne učne pogodbe, ki jo za vpisane dijake skleneta šola in delodajalec.
 
 
Delodajalec lahko s šolo sklene kolektivno učno pogodbo, če:
- ima ustrezne delovne prostore in opremo (verificirano učno mesto),
- poslovanje obsega pretežno poklicno dejavnost, za katero se dijak izobražuje,
- ima v podjetju zaposlenega mentorja z ustrezno izobrazbo oziroma pedagoško-andragoškim seminarjem,
- zagotavlja varno delovno okolje in
- zagotavlja praktično izobraževanje v skladu z izobraževalnim programom.
 
Če kateri od navedenih pogojev delodajalec ne izpolnjuje, ga je mogoče pridobiti naknadno.
Potek izvajanja praktičnega usposabljanja z delom koordinira šolo oziroma organizator praktičnega izobraževanja, ki je zaposlen na šoli.
 
Menimo, da je osebni stik delodajalca z dijakom zelo pomemben. Dijak in njegovi starši naj poskušajo sami izbrati oziroma poiskati delodajalca, ki ga lahko sprejme na praktično usposabljanje kar bo v obojestransko korist in zadovoljstvo. Nekaterim veliko pomeni bližina delodajalca, drugim poznanstvo, tretje zaupanje v uspešnost organizacije in njen ugled ali pa vse skupaj. Želimo, da je odločitev o tem, kje bo dijak pridobil te pomembne izkušnje, v čim večji meri vaša.
 
Prepričani smo, da je usoda srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja odvisna od nas vseh, to je šol, delodajalcev oziroma gospodarstva, staršev in dijakov. Le s skupnimi močmi lahko usposobimo kakovosten kader, ki bo že jutri sposoben vključiti v delovno okolje in po svojih najboljših močeh prispeval k njegovemu napredku in rasti. Skupaj lahko našim dijakom zagotovimo začetek poklicne poti, strokovni razvoj ter varno v spodbudnem poklicnem okolju, ki bo našim dijakom omogočil pridobivanje življenjskih pomembnih izkušenj.
 
Zato želimo, da si dijaki poskušajo sami poiskati učna mesta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v podjetjih blizu domačega kraja in zaprositi to podjetje za izpolnitev posebnega obrazca (NAJAVA UČNEGA MESTA za SKLENITEV KOLEKTIVNE UČNE POGODBE). Obrazec boste prejeli ob vpisu v šolo ali pa na začetku šolskega leta pri svojih razrednikih oziroma organizatorju PUD. Izpolnjen obrazec najave naj dijaki čim prej oddajo organizatorju PUD. Na osnovi najave bo šola sklenila kolektivno učno pogodbo z navedenim delodajalcem. Učna pogodba bo sklenjena za obdobje enega leta ali do zaključka izobraževanja dijaka.
 
Za tiste, ki jih sami ne boste uspeli poiskati v mestu, pa bo to opravila šola. Tako nihče ne bo ostal brez primernega učnega mesta za čas praktičnega usposabljanja, le oddaljenost od kraja bivanja bo morda večja.
 
Za vsa dodatna pojasnila in navodila se lahko obrnete na organizatorja praktičnega usposabljanja z delom, Ivana Metelka (tel. 07/39 32 224 ali GSM 051 628 873 ali e-naslov:  #EM#6977636d2a6863736d6561644c7e6d227e7c3c607d#EM# ) in Urbana Mihelčiča ( GSM 040 823 811 ali e-naslov:  #EM#757360626a2b6b6e606c6668656e4e7c733c7c7e3a667f#EM# ).

Obvestilo staršem in dijakom o terminih izvajanja PUD:
Obvestilo staršem 2024_25 elektrotehnik
Seznam delodajalcev z naslovi, ki so sprejeli naše dijake na PUD. Za lažje iskanje v tabelarni obliki:


Dijak na PUD-u vodi dnevnik dela, ki je na voljo v elektronski obliki za posamezne programe tekočega šolskega leta:


Uporabni linki:
CPI – center za poklicno izobraževanje – PUD:Po opravljenem PUD-u je zaželeno, da dijaki in mentorji izpolnijo anonimno anketo, ki bo v pomoč šoli pri nadaljnjih aktivnostih.
Anketni vprašalnik PUD:

Komplet orodij za izvajanje praktičnega pouka za program elektrikar, elektrotehnik, računalnikar in tehnik računalništva v šolskem letu 2024/2025