Postopek vpisa

Datumi vpisnega postopka so zbrani v spodnji tabeli, pod njo pa je obrazložen celoten postopek vpisa.


Prijavljanje kandidatov za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 20/21

do 11. maja 2020

 

Objava stanja prijav za vpis za šolsko leto 20/21

 

 20. maj 2020

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 20/21

 

do 16. junij 2020

Obvestilo prijavljenim kandidatom o omejitvi vpisa

 

do 26. junij 2020

Vpis sprejetih kandidatov, ki niso v izbirnem postopku

 

med 30. in 6. julija 2020

Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in vpis sprejetih kandidatov

6. julij 2020

Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka in vpis sprejetih kandidatov

14. julij 2020

 

Prijava za vpis v srednje sole


POSTOPEK VPISA

Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08, 107/12) določa postopek prijavljanja kandidatov za vpis v srednje šole. V primeru omejitve vpisa in izbire kandidatov pravilnik določa izbiro kandidatov v dveh krogih.

V prvem krogu šola na podlagi zaključnih ocene obveznih predmetov  iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole izbere kandidate za 90 % razpisanih mest. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.
V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10% vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Več o postopku vpisa ter prijavo za vpis lahko najdete na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.