Postopek vpisa

Datumi vpisnega postopka so zbrani v spodnji tabeli, pod njo pa je obrazložen celoten postopek vpisa.


Prijavljanje kandidatov za vpis v 1. letnik  srednje šole

do 2. aprila 2019

 

Objava stanja prijav za vpis

 

 8. april 2019

Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo

 

do 23. aprila 2019

Obvestilo prijavljenim kandidatom o omejitvi vpisa

 

do 29. maja 2019

Sprejem vpisne dokumentacije

 

med 18. in 21. junijem 2019

Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in vpis sprejetih kandidatov

21. junij 2019

Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka in vpis sprejetih kandidatov

28. junij 2019

 

Prijava za vpis v srednje sole


POSTOPEK VPISA

Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08, 107/12) določa postopek prijavljanja kandidatov za vpis v srednje šole. V primeru omejitve vpisa in izbire kandidatov pravilnik določa izbiro kandidatov v dveh krogih.

V prvem krogu šola na podlagi zaključnih ocene obveznih predmetov  iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole izbere kandidate za 90 % razpisanih mest. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.
V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10% vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Več o postopku vpisa ter prijavo za vpis lahko najdete na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.