Postopek vpisa

Datumi vpisnega postopka so zbrani v spodnji tabeli, pod njo pa je obrazložen celoten postopek vpisa.


Prijavljanje kandidatov za vpis v 1. letnik  srednje šole

do 5. aprila 2018

 

Objava stanja prijav za vpis

 

 10. april 2018

Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo

 

do 25. aprila 2018

Obvestilo prijavljenim kandidatom o omejitvi vpisa

 

do 6. junija 2018

Sprejem vpisne dokumentacije

 

med 19. in 22. junijem 2018

Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in vpis sprejetih kandidatov

22. junij 2018

Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka in vpis sprejetih kandidatov

29. junij 2018

 

Prijava za vpis v srednje sole


POSTOPEK VPISA

Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08, 107/12) določa postopek prijavljanja kandidatov za vpis v srednje šole. V primeru omejitve vpisa in izbire kandidatov pravilnik določa izbiro kandidatov v dveh krogih.

V prvem krogu šola na podlagi zaključnih ocene obveznih predmetov  iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole izbere kandidate za 90 % razpisanih mest. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.
V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10% vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Več o postopku vpisa ter prijavo za vpis lahko najdete na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.