Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Postopek vpisa

V šolskem letu 2021/22 razpisujemo za novince v:


 - srednjem poklicnem izobraževanju (3-letni izobraževalni program): elektrikar (26 vpisnih mest) in računalnikar (26 vpisnih mest),


 - srednjem strokovnem izobraževanju (4-letni izobraževalni program): tehnik računalništva (84 vpisnih mest) in elektrotehnik (56 vpisnih mest),


 - srednjem splošnem izobraževanju (4-letni izobraževalni program): tehniška gimnazija (84 vpisnih mest),


 - poklicno tehniškem izobraževanju (2-letni izobraževalni program): tehnik računalništva PTI (28 vpisnih mest) in elektrotehnik PTI (28 vpisnih mest).


Datumi vpisnega postopka za srednje poklicno, srednje strokovno in srednje splošno izobraževanje so zbrani v spodnji tabeli, pod njo pa je obrazložen celoten postopek vpisa.


Prijavljanje kandidatov za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 21/22

do 2. april 2021

 

Objava stanja prijav za vpis za šolsko leto 21/22

 

 8. april 2021

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 21/22

 

do 22. aprila 2021

Obvestilo prijavljenim kandidatom o omejitvi vpisa

 

do 27. maja 2021

Vpis sprejetih kandidatov


med 16. in 21. junij 2021

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega  postopka


do 21. junija 2021
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega  postopka


do 29. junija 2021


Datumi vpisnega postopka za poklicno-tehniško izobraževanje so zbrani v spodnji tabeli, pod njo pa je obrazložen celoten postopek vpisa.


Prijavljanje kandidatov za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 21/22

do 17. maj 2021

 

 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 21/22

do 22. aprila 2021


Vpis sprejetih kandidatov


do 1. julija 2021
POSTOPEK VPISA

Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08, 107/12) določa postopek prijavljanja kandidatov za vpis v srednje šole. V primeru omejitve vpisa in izbire kandidatov pravilnik določa izbiro kandidatov v dveh krogih.

V prvem krogu šola na podlagi zaključnih ocene obveznih predmetov  iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole izbere kandidate za 90 % razpisanih mest. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.
V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10% vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Več o postopku vpisa ter prijavo za vpis lahko najdete na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.