Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Štipendije

Dijaki z vpisom v srednjo šolo lahko pridobijo različne vrste štipendij, ki so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje izobrazbene ravni ter vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje. 

Vrste štipendij:

  1. DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev. Kriterij za dodelitev državne štipendije je dohodkovni razred družine.

Oddaja vloge

Vlogo je potrebno oddati na pristojnem centru za socialno delo v mesecu avgustu. Obrazec vloge je dostopen na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/.

K državni štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki:

·       dodatek za bivanje,

·       dodatek za uspeh in

·       dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

 

 

  1. ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Zoisova štipendija je namenjena dijakom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti, ki jo dodeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS.

Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

·       izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek,

·       dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh,

·       izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje in

·       prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso prejemali.


Oddaja vloge

Poziv za Zoisove štipendije sklad objavi vsako leto konec junija. Rok prijave je za dijake v začetku septembra. Več informacije na spletni strani: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois.


K Zoisovi štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki:

·       dodatek za bivanje in

·       dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

 

 

  1. KADROVSKA ŠTIPENDIJA

S kadrovskimi štipendijami se dijakom pomaga priti do ustreznega poklica oz. izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec jo dodeli za izobraževalni program na podlagi svojih potreb. Namen kadrovske štipendije je usklajevanje razmerja med ponudbo in potrebami na trgu dela v posamezni regiji. Kadrovska štipendija prinaša štipendistu prvi stik s podjetjem ter delovne izkušnje že tekom šolanja. Posebna prednost pa je v tem, da štipendistu zagotavlja takojšnjo prvo zaposlitev.

Dijaki se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

·     na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije - preko “Izmenjevalnice”: https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica

·     na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij,

·     preko spletnih strani delodajalcev ali v njihovih internih obvestilih, kot tudi preko javnih občil.

Več informacij o kadrovskih štipendijah pridobite na spletni strani: https://www.gov.si/teme/kadrovske-stipendije/

 


  1. OBČINSKA ŠTIPENDIJA

Občinske štipendije so štipendije, ki jih razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali Sloveniji. Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki razpisuje štipendije. Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.

Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino.