Izbirnost predmetov na tehniški gimnaziji

Posebnost programa tehniške gimnazije na naši šoli je njegov predmetnik, ki se v nekaterih predmetih razlikuje od ostalih gimnazij.

Predmetnik obsega vse splošne predmete, ki so potrebni za izgrajevanje celovite, splošno razgledane in ustvarjalne osebnosti. Poleg tega omogoča dijakom veliko izbirnosti.

Prva izbira je pri tujem jeziku. Kot prvi tuji jezik se dijaki učijo angleščino, za drugi tuji jezik pa lahko izbirajo med nemščino in francoščino.

Druga izbira je strokovni maturitetni predmet, za katerega se odločijo po prvem letniku. Izberejo enega od treh predmetov, ki določajo strokovna področija:
  •         elektrotehniko,
  •         računalništvo ali
  •         mehaniko.
K izbranemu strokovnemu področju sodi izbirni strokovni predmet:
  •          elektronika,
  •          gradbeništvo ali strojništvo,
  •          računalniški sistemi in omrežja.
Dijaki, ki se odločijo za strokovno področje mehanike, lahko pri strokovnem predmetu izbirajo med gradbeništvom in strojništvom.

Ker je v zadnjih letih na naši šoli vse večji poudarek na naravoslovnih predmetih, je omogočena izbira tudi pri le-teh. V prvem in drugem letniku imajo dijaki vse tri naravoslovne predmete:
  •           biologijo,
  •           kemijo ali
  •           fiziko,
v tretjem in četrtem letniku pa izberejo vsaj enega od teh treh predmetov.

Strokovni predmeti na naši šoli obsegajo približno 17 % vseh ur po predmetniku, ostalih 83 % ur pa je namenjenih splošno-izobraževalnim predmetom.

predmetnik