Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Predmetnik tehniške gimnazije

Predmetnik tehniške gimnazije na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji.

Zap. št.
Predmet
1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
SKUPAJ
 I. Obvezni štiriletni predmeti
 1.
 Slovenščina 140 140 140 140 560
 2.
 Matematika 140 140 140 140 560
 3.
 Prvi tuji jezik
 105 105 105 105 420
 4.
 Drugi tuji jezik
 105 105 105 105 420
 5.
 Športna vzgoja
 105 105 105 105 420
 II. Obvezni predmeti
 6. Zgodovina 70 70 70  210
 7. Geografija 70 70   140
 8. Biologija 70 70 70* 70* 140/280*
 9. Kemija 70 70 70* 70* 140/280*
 10. Fizika 70 70 70* 70* 140/280*
 11. Psihologija  70   70
 12. Sociologija   70  70
 13. Glasba 70**    70
 14. Likovna umetnost
 70**   
 15.
 Informatika 105    105
 III. Izbirni strokovni predmeti
 16. Izbirni strokovni maturitetni predmet***
  70 105 105 280
 17. Laboratorijske vaje
  70 7070
 210
 18. Izbirni strokovni predmet***
   105 105 210
 IV. Nerazporejene ure
   70 210 280
 V. Obvezne izbirne vsebine
 90 90 90 30 300
 SKUPAJ 1210 1245 1245 1185 4885

*Izberejo vsaj en predmet.
** Šola ponudi vsaj enega od predmetov.
***Pojasnilo na povezavi IZBIRNOST