Pravilniki

Vsa pravila o pripravi in izvedbi maturitetnih izpitov so zbrana v spodnjih dokumentih:


V spodnjem dokumentu je veljaven maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2016. Maturitetne kataloge za posamezen predmet najdete na spletni strani RICa www.ric.si