Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Pogosta vprašanja

krog
Kakšna je razlika v programu med gimnazijami?
Predmetnik vseh gimnazij je zelo podoben, saj je približno 83 % predmetov oz. vsebin enakih na vseh gimnazijah. Razlikujemo se v ostalih 17 % predmetov oz. vsebin- na tehniški gimnaziji ta delež predstavljajo strokovna področja elektrotehnike, računalništva in strojništva oz. gradbeništva.

Kakšna je razlika med tehniško gimnazijo in srednjim strokovnim izobraževanjem, npr. programom elektrotehnik?
Tehniška gimnazija dijakom nudi široko splošno izobrazbo ter poglobljeno znanje določenega strokovnega področja, s čimer dijake pripravimo na nadaljnji študij. 
Srednje strokovno izobraževanje dijakom nudi znanja in veščine za delo v stroki. Dijaki na koncu opravijo poklicno maturo, ki jim omogoča zaposlitev ali pa nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih šolah.

Slika (2)   Ali so tudi dekleta na tehniški gimnaziji?
Na šoli je približno 35 % dijakinj in so zelo uspešna. Nekatera celo med samim šolanjem razvijejo interes za določeno naravoslovno ali strokovno področje, tako da študij zelo uspešno nadaljujejo v tej smeri.

Ali je ocenjevanje napovedano?
Vsa pisna ocenjevanja znanja so napovedana, pri večini predmetov so napovedana tudi ustna ocenjevanja znanja.

Kakšna je prehodnost med letniki oz. koliko dijakov uspešno nadaljuje šolanje v naslednji letnik?
Prehodnost je izjemna, saj nihče od dijakov ne ponavlja letnika. Če pa slučajno kdo od dijakov presodi, da mu program tehniške gimnazije ne ustreza, mu svetujemo prepis na drug izobraževalni program.
 
košarkarji   Ali imajo dijaki status dijaka športnika/ kulturnika?
Na šoli podpiramo in spodbujamo vse dijake, ki v prostem času intenzivno razvijajo svoje interese, sposobnosti in veščine, tako športnike kot tudi glasbenike oz. kulturnike. Dijaki lahko pridobijo "status dijaka", ki jim omogoča prilagajanje šolskih obveznosti v skladu s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti. 

Kakšna je uspešnost dijakov na maturi?
Dijaki beležijo lep uspeh na maturi, saj vedno dosežejo ali pa celo presežejo slovensko povprečje.

Kaj lahko študirajo maturanti tehniške gimnazije?
Dijaki tehniške gimnazije na koncu štiriletnega izobraževanja opravljajo splošno maturo, ki jim omogoča vpis na katerikoli študijski program. Večina jih nadaljuje izobraževanje na naravoslovnih in tehniških fakultetah, izberejo pa tudi študij medicine, veterine, prava in drugo.