Računalništvo

Računalniki so danes prisotni skoraj povsod. Z njimi se srečujemo vsak dan v šoli, doma, službi in prostem času. Uporabljamo jih za oblikovanje in urejanje besedil, zvoka, slik in videa, objavljanje informacij na svetovnem spletu, pošiljanje elektronske pošte, vodenje proizvodnje in za zabavo.

Na področju računalništva SEŠTG ponuja tri izobraževalne programe:
 1. srednje strokovno izobraževanje (SSI) tehnik računalništva za poklic tehnik računalništva
 2. poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) tehnik računalništva za poklic tehnik računalništva
 3. srednje poklicno izobraževanje (SPI) računalnikar za poklic računalnikar

Dijaki med strokovnim delom izobraževanja spoznajo:
 • zgradbo in delovanje računalnika
 • programe za multimedijsko in grafično oblikovanje
 • servisiranje računalniške opreme
 • omrežja in njihovo administracijo
 • izdelavo spletnih strani.
Računalničar pri svojem delu lahko:
 • načrtuje in izdeluje programsko opremo
 • obdeluje podatke
 • izdela multimedijske predstavitve
 • svetuje pri prodaji
 • vzdržuje računalniške sisteme
 • razvija nove tehnologije