Biologija

Sodelujemo na tekmovanju iz znanja biologije za Proteusovo nagrado.
Tekmovanje poteka v soorganizaciji z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije in Društvom učiteljev biologije Slovenije.

Na tekmovanjih sodelujejo dijaki vseh štirih letnikov.