Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

KA2: Math for daily life

V projektu sodelujejo Šolski center Novo mesto, 1. gimnazija v  Ventspilsu na Valsts Ventspils v Latviji in Inštitut Fermi - Gadda v Neaplju v Italiji.

Cilj projekta je skupen vsem sodelujočim šolam, saj je strategija "Evropa 2020" zmanjšanje odstotka 15-letnih dijakov, ki imajo težave pri branju (jezikovnem izražanju) ali pri učenju matematike. Poleg tega evropski trg dela vse bolj zahteva strokovne profile, ki so povezane s področjem matematike, znanosti in tehnologije, zato je bistveno, da gospodarstvo poveča število diplomantov z ustreznimi znanji na teh področjih.

Sodelovanje partnerjev se pričakuje na področju razvijanja manj statičnega pristopa pri poučevanju matematike. Projekt naj bi omogočilo dijakom, da spremenijo svoje dojemanje tega predmeta kot »živ«, zanimiv predmet z globljim zavedanjem in zanimanjem. Projektno sodelovanje je mišljeno tudi v smislu organiziranja pouka z interdisciplinarnimi temami, ki bi pomagale vzpostaviti povezave z vsakdanjim življenjem in drugimi predmeti. Projekt je odprt za učence/dijake med 14. in 17. letom starosti in za učitelji matematike in / ali predmetov, povezanih z njo.

Na Šolskem centru Novo mesto sodelujemo v projektu Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Srednja strojna šola, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola in Srednja zdravstvena in kemijska šola.

Glavni cilji projekta so:
  • izboljšanje poučevanja in učenja matematike v partnerskih šolah;
  • povečanje vključenosti dijakov v šolsko okolje in motiviranja dijakov za učenje matematike;
  • preprečevanje prepričanja, da je učenje matematike dolgočasno in nepotrebno ter se spoprijeti s pojavom zgodnjega opuščanja šolanja;
  • povečanje števila študentov, ki nadaljujejo študij v disciplinah povezanih z matematiko;
  • spodbujanje učiteljevega privlačnejšega pristopa pri učenju matematike;
  • poučevanje matematike z metodologijami, ki predvidevajo praktične vaje in so na voljo vsem;
  • razvijanje osnovnih veščin dijakov v povezavi s transverzalnimi veščinami in zmožnostjo medsebojnega in medkulturnega razumevanja;
  • spodbujanje učenja tujih jezikov in sodelovanje v evropski dimenziji izobraževanja, usposabljanja in dela.

 

AKTIVNOSTI NA ŠOLI
1. Delovno srečanje učiteljev vseh partnerskih šol na ŠCNM (oktober 2017)

2. Razpis za logotip projekta: Uporabi domišljijo in nam pomagaj ustvariti logotip (do 25. januarja 2018)
Razpis za logotip
Na razpis sta se na ŠCNM odzvala dva dijaka. Za najboljši logotip je bil izbran logotip dijakinje SZKŠ. Za logotip projekta bo izbran najboljši logotip vseh treh držav.

3. Razpis za udeležbo dijakov na srečanju dijakov v Neaplju (do 15. januarja 2018)

Natecaj za mobilnost dijakov
V razpisu je 10 prostih mest za dijake drugih letnikov, od tega pripadajo tri mesta dijakom programa tehniške gimnazije, Na SEŠTG so se na razpis prijavili štirje dijaki. Izbrani so bili Leon Šuštarič (T2A), Janja Bohte (T2A) in Matjaž Brežnjak (T2B).

4. Mobilnost slovenskih dijakov v Italiji.
Deset dijakov ŠC NM je od 13. 5. do 19. 5. 2018 v Italiji v Neaplju v okviru projekta Math for life raziskovalo uporabnost matematike v vsakodnevnem življenju. Z naše šole so se dogodka udeležili Leon Šuštarič in Janja Bohte iz T2A ter Matjaž Brežnjak iz T2B. Reševali so zanimive matematične naloge in raziskovali Neaplej in okolico.
2018


5. Mobilnost italijanskih in latvijskih dijakov v Sloveniji.
Od ponedeljka, 1. aprila 2019, do petka, 5. aprila 2019, bo potekalo srečanje dijakov in učiteljev v okviru mobilnosti v Erasmus+ KA2 projektu "Math for daily life". Latvijski, italijanski in slovenski dijaki iz Šolskega centra Novo mesto se bodo preizkusili v matematičnih nalogah in iskali inovativne pristope pri učenju matematike.

Prvi dan smo sprejeli tuje goste in jim razkazali šolo.
20190401 094054