Zaključni izpit

Uspešno opravljen zaključni izpit je pogoj za pridobitev poklicne izobrazbe.
Zaključni izpit lahko opravlja vsak dijak, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja.
Zaključni izpit obsega:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek ali storitev in zagovor.