Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Matematika in naravoslovni predmeti

Matematika in naravoslovni predmeti (biologija, kemija, fizika) so temeljni predmeti izobraževanja na tehniški gimnaziji. 

Matematika

Matematika je znanost in umetnost, je rezultat radovednosti in ustvarjalnosti človeškega uma. Razkriva lepoto in ozadje procesov v naravi. Pomembna je tudi njena vloga podpore ostalim znanostim, zato matematiko srečujemo na večini področij človekovega življenja in ustvarjanja. Pri pouku matematike si dijaki oblikujejo predvsem osnovne matematične pojme in strukture, kritično mišljenje, miselne procese in sposobnosti za ustvarjalno dejavnost. 

Pomena in uporabnosti matematike se zavedamo tudi na tehniški gimnaziji, zato ji posvečamo veliko pozornosti. Poleg učnih vsebin, ki jih dijaki pri pouku spoznajo na višji ravni, se dijaki lahko udeležujejo priprav na tekmovanja in tekmovanj iz matematike, logike in razvedrilne matematike. Dijaki z medpredmetnim povezovanjem spoznajo tudi povezanost matematike z naravoslovnimi in strokovnimi predmeti.

    

Naravoslovje

Izzivi 21. stoletja, kot so globalno segrevanje, genetski inženiring ter okoljski in energetski problemi zahtevajo vse več znanstvene pismenosti od vsakega posameznika, kar pomeni, da mora poleg znanja osnovnih konceptov, zakonov in metod biti sposoben integrirati to znanje z znanji iz drugih področij ter to znati uporabiti v vsakdanjem življenju. 

Tako predstavlja pouk naravoslovnih predmetov sredstvo za usposabljanje dijakov, da bodo kot odrasli sprejemali odločitve, ki bodo v skladu z znanstvenimi dognanji in bodo razumeli pomen znanosti za človeško družbo in razvoj tehnologije. Pri dijakih predvsem razvijamo sposobnost kvalitativne analize problemov, kritičnega razmišljanja in iskanja najustreznejših strategij za reševanje problemov.

Naš cilj je spodbujanje nenehne intelektualne aktivnosti dijakov, s čimer le-ti pridobivajo znanja, razumevanje, vrednote in spretnosti, ki so v sodobni tehnološki družbi potrebne vsakemu visoko izobraženemu posamezniku. Dodatna aktivnost je vključevanje dijakov v projektno delo.

     

Vsi trije naravoslovni predmeti (BIO, FIZ, KEM) so obvezni del prvih dveh letnikov gimnazijskega programa. Na koncu drugega letnika si dijaki izberejo vsaj enega od treh predmetov. 

Pri vseh predmetih dijaki izvajajo eksperimentalne vaje s pomočjo sodobnih merilnih pripomočkov, ki omogočajo meritve v realnem času in računalniško obdelavo podatkov ter se poleg veščin eksperimentalnega dela učijo tudi dela v skupinah.
   

Naša šola je znana po odličnih rezultatih dijakov na tekmovanjih iz znanja matematike in naravoslovja.