Naravoslovni predmeti na tehniški gimnaziji

Naravoslovni predmeti biologija, fizika in kemija so temeljni predmeti izobraževanja na tehniški gimnaziji. 

Izzivi 21. stoletja, kot so globalno segrevanje, genetski inženiring ter okoljski in energetski problemi zahtevajo vse več znanstvene pismenosti od vsakega posameznika, kar pomeni, da mora poleg znanja osnovnih konceptov, zakonov in metod biti sposoben integrirati to znanje z znanji iz drugih področij ter to znati uporabiti v vsakdanjem življenju. 

Tako predstavlja pouk naravoslovnih predmetov sredstvo za usposabljanje dijakov, da bodo kot odrasli sprejemali odločitve, ki bodo v skladu z znanstvenimi dognanji in bodo razumeli pomen znanosti za človeško družbo in razvoj tehnologije.

V programu tehniške gimnazije na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji dajemo velik pomen prav naravoslovnim predmetom biologiji, fiziki in kemiji, v okviru katerih pri dijakih predvsem razvijamo sposobnost
  • kvalitativne analize problemov,
  • kritičnega razmišljanja in
  • iskanja najustreznejših strategij za reševanje problemov.
Naš cilj je spodbujanje nenehne intelektualne aktivnosti dijakov, s čimer le-ti pridobivajo znanja, razumevanje, vrednote in spretnosti, ki so v sodobni tehnološki družbi potrebne vsakemu visoko izobraženemu posamezniku.

Vsi trije naravoslovni predmeti so obvezni del prvih dveh letnikov gimnazijskega programa. Na koncu drugega letnika si dijaki izberejo vsaj enega od treh predmetov. 

Pri vseh predmetih dijaki izvajajo eksperimentalne vaje s pomočjo sodobnih merilnih pripomočkov, ki omogočajo meritve v realnem času in računalniško obdelavo podatkov ter se poleg veščin eksperimentalnega dela učijo tudi dela v skupinah. Nekaj utrinkov z eksperimentalnih vaj je podanih na spodnjih fotografijah.

bio vaje  bio vaje1  IMG 0041

Dijaki lahko svoje znanje naravoslovnih predmetov obogatijo tudi pri krožkih:

Naša šola je znana po odličnih rezultatih na tekmovanjih iz naravoslovnih predmetov: