Elektrotehnika

Elektrotehnika je zagotovo zelo zanimivo in perspektivno področje tehnike. Njeni temelji so sicer znani že mnogo let, vendar njenemu razvoju, novim dosežkom in novim tehnologijam še ni videti konca.
Zakaj torej izbrati elektrotehniko? Zato, ker daje velike možnosti za zaposlitev in kvalitetne temelje za nadaljnji študij. Po raziskavah EU naj bi bilo v prihodnjih 50 letih povpraševanje po poklicih s področja elektrotehnike na drugem mestu.
Elektrotehnika pokriva specifična področja, kot so: elektronika, avtomatika, energetika, robotika, telekomunikacije … Prav zato so srednješolski srednješolski programi zasnovani tako, da dijaku omogočijo izbiro področja, ki mu lahko kasneje nudi večjo možnost pri zaposlitvi, zanimivost in zadovoljstvo.
Brez elektronske opreme, avdio in video naprav, avtomatizacije proizvodnje, robotov ter telekomunikacijskih sistemov in naprav si danes življenja prav gotovo ne znamo predstavljati. Elektrotehniki in inženirji pa so tisti usposobljeni kadri, ki vse to obvladujejo, razvijajo in vzdržujejo.