Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Pogosta vprašanja

Kakšna je prednost programov računalništva?
Področje računalništva se hitro razvija. Izvajamo učni program prilagojen aktualnim potrebam v našem okolju. Izobraževanje v programih na področju računalništva omogoča dijakom hitro prilagodljivost na poklice, ki še prihajajo.

Kakšna je razlika med programom računalnikar in tehnik računalništva?
V programu računalnikar imajo dijaki večji delež ur namenjen praktičnemu izobraževanju, pridobijo znanja na različnih strokovnih področjih in po končanem izobraževanju imajo možnost zaposlitve kot vzdrževalci strojne ali programske opreme. Tehnik računalništva pa ima v svojem programu malo manjši delež praktičnega pouka in večji delež ur splošnoizobraževalnih predmetov kot računalnikar ter osvoji poglobljena in specifična znanja iz različnih področij računalništva, kar mu omogoča dobro podlago za nadaljnji študij.

Ali so tudi dekleta na računalništvu?
Nekaj jih je, vsekakor pa si želimo da bi jih bilo več, saj so pri nas uspešna, tako da tudi študij zelo uspešno nadaljujejo v tej smeri.

Ali je ocenjevanje napovedano?
Vsa pisna ocenjevanja znanja so napovedana, pri večini predmetov so napovedana tudi ustna ocenjevanja znanja.

Kakšna je prehodnost med letniki oz. koliko dijakov uspešno nadaljuje šolanje v naslednji letnik?
Potrudimo se, da vsi dijaki pridobijo dovolj znanj za napredovanje v višji letnik. Če pa slučajno kdo od dijakov presodi, da mu program ne ustreza, mu svetujemo pri prepisu na nižji nivo ali pa v drug program.
 
Ali imajo dijaki status športnika?
Dijaki, ki se intenzivno ukvarjajo s športom, oddajo vlogo za status dijaka, ki jim omogoča prilagajanje šolskih obveznosti v skladu s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti.

Kakšna je uspešnost dijakov na poklicni maturi?
Dijaki na maturi dosegajo lep uspeh, saj vedno dosegajo ali pa celo presegajo slovensko povprečje.

Kaj lahko študirajo dijaki s poklicem tehnik računalništva?
Dijaki računalništva na koncu štiriletnega izobraževanja opravljajo poklicno maturo, ki jim omogoča vpis na katerikoli višješolski in visokošolski študijski program. Najpogosteje se odločijo za študij računalništva, elektrotehnike, telekomunikacij, z opravljenim dodatnim predmetom na splošni maturi pa jim je omogočen tudi vpis na univerzitetne programe tehniških smeri.