Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Izobraževanje

Na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji se dijaki izobražujejo v programih poklicnega, strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja s področja elektrotehnike in računalništva ter v splošnoizobraževalnem programu tehniške gimnazije.

SEŠTG je s pričetkom šolskega leta 2008/09 v strokovnih in poklicnih programih pričela izvajati prenovljene programe. V šolskem letu 2018/19 je delno prenovo doživel program PTI tehnik računalništva, v šolskem letu 2020/21 pa so bili temeljito prenovljeni vsi izobraževalni programi na področju elektrotehnike.

Značilnosti poklicnih, strokovnih in poklicno-tehniških izobraževalnih programov:
 • možnost izbire in specializacije za ožje strokovno področje,
 • možnost pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije,
 • uvedba strokovnih modulov namesto klasičnih predmetov omogoča lažjo prenosljivost in prehodnost med različnimi programi,
 • prepletanje splošnega, strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja,
 • odprti del izobraževanja (odprti kurikulum), namenjen uresničevanju specifičnih ciljev šole in okolja,
 • kreditno vrednotenje opravljenih predmetov in modulov,
 • avtonomnost šole pri organizaciji izvedbe programov,
 • praktično usposabljanje z delom (PUD) pri delodajalcu ali Medpodjetniškem izobraževalnem centru – MIC,
 • kritje stroškov zavarovanja dijaka pri delodajalcu.
Značilnosti splošnoizobraževalnega programa tehniška gimnazija:
 • je splošnoizobraževalna srednja šola (83% predmetov je enakih kot na vseh gimnazijah, 17% predstavljajo strokovni predmeti),
 • tesno prepletanje naravoslovnih in tehniških predmetov z jezikoslovnimi in družboslovnimi,
 • razvijanje sposobnosti dojemanja samega sebe ter družbenega, kulturnega in naravnega okolja z različnih zornih kotov,
 • z uspešno opravljeno splošno maturo je možen vpis na katerikoli študij.

Podrobnejše informacije o posameznih izobraževalnih programih so navedene v zavihkih elektrotehnika, računalništvo in tehniška gimnazija.