Izobraževanje

SEŠTG je s pričetkom šolskega leta 2008/09 v strokovnih in poklicnih programih pričela izvajati prenovljene programe. V šolskem letu 2018/19 je delno prenovo doživel program PTI tehnik računalništva, v šolskem letu 2020/21 pa so bili temeljito prenovljeni vsi izobraževalni programi na področju elektrotehnike.

Značilnosti strokovnih izobraževalnih programov:
  • možnost izbire in specializacije za ožje strokovno področje,
  • možnost pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije,
  • uvedba strokovnih modulov namesto klasičnih predmetov omogoča lažjo prenosljivost in prehodnost med različnimi programi,
  • prepletanje splošnega, strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja,
  • odprti del izobraževanja (odprti kurikulum), namenjen uresničevanju specifičnih ciljev šole in okolja,
  • kreditno vrednotenje opravljenih predmetov in modulov,
  • avtonomnost šole pri organizaciji izvedbe programov,
  • praktično usposabljanje z delom (PUD) pri delodajalcu ali Medpodjetniškem izobraževalnem centru – MIC,
  • kritje stroškov zavarovanja dijaka pri delodajalcu.

Podrobnejše informacije o posameznih izobraževalnih programih so navedene v zavihkih elektrotehnika, računalništvo in tehniška gimnazija.