Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

20 let programa računalništvo

R20Logo100

Razvoj programa računalništvo na SERŠTG
Računalništvo se je skozi čas hitro razvijalo na več ravneh, od infrastrukture in omrežij do aplikacij in tehnologij, ki spreminjajo način, kako živimo, delamo in komuniciramo. Postalo je gonilna sila napredka in inovacij.

Program računalništvo se je na Šolskem centru Novo mesto prvič pojavil v šolskem letu 2003/04, ko je bila vpisana prva generacija dijakov programa elektrotehnik računalništva. Poleg splošnoizobraževalnih predmetov so se poučevali tudi strokovni predmeti, in sicer: računalništvo in dokumentiranje, osnove elektrotehnike, algoritmi in programski jeziki, elektrotehnika, računalniška omrežja, računalniške komponente, podatkovne baze in praktični pouk.

V šolskem letu 2007/08 smo dijake prvič vpisali v program SPI računalnikar. Spremembe v predmetniku so bile sledeče: 
- Strokovni moduli so se razdelili na teorijo, vaje in prakso.
- Praksa kot samostojni predmet ni več obstajal, temveč je bila priključena  strokovnim modulom.
- Pričelo se je opravljanje praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu v trajanju 24 tednov v treh letih izobraževanja. 
- Pojavili so se moduli odprtega kurikuluma, ki jih je šola ponudila na osnovi interesa okolja. Izvajali smo strokovne module s področja multimedije in elektrotehnike.

Sledila je prenova izobraževalnega sistema v šolskem letu 2008/09, ko se je prvič pojavilo ime tehnik računalništva v srednjem strokovnem izobraževanju.
Strokovni moduli so se začeli deliti na obvezne in izbirne. Obveznih strokovnih modulov je bilo devet. Izbirni strokovni moduli so bili odvisni od izbranega področja. V okviru odprtega kurikuluma smo izvajali strokovne module s področja multimedije, elektrotehnike, robotike, spletnih strani in programiranja.

V šolskem letu 2010/11 smo prvič vpisali dijake v program PTI tehnik računalništva.

Zadnja prenova šolskega sistema je bila v šolskem letu 2023/24, ko smo dijake vpisali  v prenovljen program SSI tehnik računalništva in SPI računalnikar. Prenova zajema nove poklicne standarde s področja računalništva.