Ekokviz

Ekoviz je tekmovanje v organizaciji programa Ekošola, namenjen vzpodbujanju in ozaveščanju srednješolcev o trajnostnem razvoju.

Tekmovanje za srednješolce poteka na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega strokovnega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij.