Podelitev spričeval 2018


Podelitev spričeval zaključnih izpitov za dijake E3.c in  R3.e  je bila četrtek, 14. junija 2018.
37 dijakov je prejelo dokazila o pridobljeni poklicni izobrazbi.

   01

Izjemen uspeh 5,0 točk so dosegli:Perme Jan, Bojanc Rok, Špehar Rok,  Kudić Anes in Kastelic Blaž.

    02

Dijakom za pridobljeno izobrazbo čestitamo.