Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Izobraževalni programi in poklici

Na področju računalništva SEŠTG ponuja tri izobraževalne programe:
  • srednje strokovno izobraževanje (SSI) tehnik računalništva za poklic tehnik računalništva
  • poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) tehnik računalništva za poklic tehnik računalništva
  • srednje poklicno izobraževanje (SPI) računalnikar za poklic računalnikar

V videu je predstavljen strokovni del programa računalnikar.

Predmetnik programa računalnikar je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov in odprtega kurikula. V programu je predpisanih osem obveznih strokovnih modulov. 
Cilji izobraževalnega programa so, da dijaki in dijakinje: 
  • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
  • spoznajo strokovno terminologijo,
  • poznajo delovanje elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje,
  • usposobijo se za upravljanje z informacijsko strojno in programsko opremo,
  • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področju računalništva in varstva pri delu,
  • obvladajo znanje za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij.V videu je predstavljen strokovni del programa tehnik računalništva.

Tehnik računalništva lahko osvoji poglobljena in specifična znanja iz področja računalništva. Predmetnik je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih strokovnih modulov, izbirnih strokovnih modulov in odprtega dela kurikula. Obveznih strokovnih modulov je osem in dva modula sta izbirna.

Tehnik računalništva lahko osvoji poglobljena in specifična znanja iz področja računalništva. Razširi splošno izobrazbo in razvije ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi in osebnosti razvoj.