Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Program srednjega strokovnega izobraževanja tehnik računalništva (SSI) - prenovljen program 2023/24

Tehnik računalništva - R1a, R1b in R1c

Oznaka

Programska enota

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO

A-splošnoizobraževalni predmeti

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

število ur

kreditnih točk

teden

leto

teden

Leto

teden

leto

teden

leto

P1

Slovenščina

4

140

3

93

4

124

4

132

489

24

P2

Matematika

3

105

3

93

3

93

3

99

390

19

P3

Angleščina

3

105

3

93

3

93

3,5

115,5

406,5

20

P4

Umetnost

2

70

0

0

0

0

0

0

70

3

P5

Zgodovina

0

0

3

93

0

0

0

0

93

5

P6

Geografija

2

70

0

0

0

0

0

0

70

3

P7

Sociologija

0

0

0

0

0

0

2

66

66

3

P9

Fizika

0

0

2

62

2,5

77,5

0

0

139,5

6

P10

Kemija

2

70

0

0

0

0

0

0

70

3

P11

Športna vzgoja

3

105

2

62

2,5

77,5

3

99

343,5

14

Skupaj A

19

665

16

496

15

465

15,5

511,5

2137,5

100

B-strokovni moduli

Obvezni

 

M1

Uvod v računalništvo (RAČ)

4

140

0

0

0

0

0

0

140

8

M2

Strojna in programska oprema (SPO)

4

140

0

0

0

0

0

0

140

8

M3

Spletne aplikacije (SPA)

0

0

 

 

2

62

3

99

161

9

M4

Varnost in zaščita v informatiki (VZI)

 

 

4

124

0

0

0

0

124

8

M5

Računalniške komuniakcije in omrežja (RKO)

 

 

 

 

5

155

0

0

155

9

M6

Osnove programiranja (PRO)

3

105

5

155

2

62

0

0

322

15

M7

Upravljanje s podatki (UPO)

 

 

4

124

4

124

 

 

248

12

M8

Računalniški produkti in storitve (RPS)

 

 

 

 

 

 

4

132

132

8

Izbirni

0

M9

Programiranje aplikacij (PAP)

0

0

0

0

0

0

4

132

132

7

M10

Računalniška omrežja in storitve

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Skupaj B

11

385

13

403

13

403

11

363

1554

84

C-praktično usposabljanje z delom

 

 

 

 

152

 

152

 

 

304

12

D-druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Aktivno državljanstvo

 

 

 

 

 

35

 

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

61

 

64

317

13

E-odprti kurikulum

OK1

Izdelava multimedijskih predstavitev (IMP)

2

70

0

0

0

0

0

0

70

4

OK2

Robotika (ROB)

 

 

3

93

 

 

 

 

93

6

OK3

3D Modeliranje (MOD)

0

0

 

 

4

124

 

 

124

7

OK4

Računalništvo (RAČ1)

0

0

0

0

0

0

2

66

66

4

OK5

Tehniška matematika (TEM)

 

 

 

 

 

 

2

66

66

4

Skupaj E

2

70

3

93

4

124

4

132

419

25

SKUPAJ (A+B+E)

32

1120

32

992

32

992

30,5

1006,5

4110,5

236