Zaključek izobraževanja

Računalnikar
Računalnikar izobraževanje zaključi z zaključnim izpitom, tehnik računalništva pa s poklicno maturo.
Podrobnejši vsebini prikazujeta priloženi datoteki.
Zaključni izpit:
zakljucni izpit

Poklicna matura:

poklicna matura
Poleg spričevala o uspešno opravljenem zaključnem izpitu oz. poklicni maturi dobi dijak še prilogo k spričevalu, s katero dokazuje svojo ožjo, specifično usposobljenost.