Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Predmeti

Predmeti na poklicni maturi  
 
SLOVENŠČINA (prvi predmet poklicne mature)

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA: SSSI, 170. seja, 21. 5. 2015
ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA: Spomladanski izpitni rok 2017
DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK:
- Pisni izpit: 60 točk
- Ustni izpit: 40 točk
ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE
Izpitna pola 1: razčlemba neumetnostnega besedila; 60 minut
Izpitna pola 2: interpretacija umetnostnega besedila; 60 minut

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2017.
Primere izpitnih nalog in predmetni izpitni katalog za slovenščino najdete na RIC.


MATEMATIKA (tretji predmet poklicne mature - izbirni)

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA: SSSI, 206. seja, 24. 4. 2020
ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA: Spomladanski izpitni rok 2022
DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
- Pisni izpit: 70 točk
- Ustni izpit: 30 točk
ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE: 
Ena izpitna pola: 11 krajših obveznih nalog in 3 sestavljene izbirne naloge, od katerih kandidat izbere in reši dve; 120 minut

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2022.
Primere izpitnih nalog in predmetni izpitni katalog za matematiko najdete na RIC.
 

ANGLEŠČINA (tretji predmet poklicne mature - izbirni)

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA: SSSI, 221. seja, 16. 6. 2022
ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA: Spomladanski izpitni rok 2024
DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
- Pisni izpit: 70 točk
- Ustni izpit: 30 točk
ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE
- Izpitna pola 1: 50 minut, bralno razumevanje
- Izpitna pola 2: 20 minut, slušno razumevanje
- Izpitna pola 3: pisno sporočanje: 50 minut, A – krajši pisni sestavek, B – daljši pisni sestavek

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2024.
Primere izpitnih nalog in predmetni izpitni katalog za angleščino najdete na RIC.


2. in 4. PREDMET POKLICNE MATURE


Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK SSI in PTI
Naziv srednje strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica

ELEKTROTEHNIKA IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR
PIK_2_ELE_2023.pdf PIK_4_ELE_2023.pdf
Določitev PIK:
SSPSI, 186. seja, 21. 5. 2021
Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2023
Deli izpita v točkah:
 - pisni izpit: 70 točk
 - ustni izpit: 30 točk
Členitev pisnega izpita in trajanje:
ena izpitna pola: 120 minut
Določitev PIK:
SSPSI, 186. seja, 21. 5. 2021
Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2023
Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk,
od tega:
– načrtovanje:10 točk
– izvedba: 55 točk
– dokumentacija: 15 točk
zagovor: 20 točk


Izobraževalni program: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA SSI in PTI
Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik računalništva/tehnica računalništva

RAČUNALNIŠTVO IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR
PIK_2_RAC_2023.pdf pik_tehnik_racunalnistva_4predmet_2010 (1).doc
Določitev PIK:
SSPSI, 186. seja, 21. 5. 2021
Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2023
Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 70 točk
ustni izpit: 30 točk
Členitev pisnega izpita in trajanje:
ena izpitna pola: 120 minut
Določitev PIK:
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008
Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010
Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk,
od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 55 točk
– dokumentacija: 15 točk
zagovor: 20 točk


Več informacij o 2. in 4. predmetu dobite pri svojih profesorjih, mentorjih in na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje.
Vse predmetne izpitne kataloge najdete na povezavi Ministrstva za šolstvo.

IZPIT IZ MATURITETNEGA PREDMETA
Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov - to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.