Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba s svojimi projekti, analizami, svetovanji in razgovori skrbi za vzpostavljanje kakovostnih medosebnih odnosov in je namenjena dijakom in njihovim staršem. Skupaj z učitelji, vodstvom šole ter s strokovnjaki iz zunanjih institucij  in zavodov soustvarja dobre pogoje za kvalitetno šolsko delo.

V šolski svetovalni službi sta zaposlena Zlatka Kocjan, prof. pedagogike in sociologije, in Sebastijan Einsiedler, univ. dipl. psiholog, s katerima se lahko individualno pogovorite o učnih, vedenjskih, osebnih ali drugih težavah, o metodah uspešnega učenja ter o načrtovanju poklicne kariere vsak dan od 8.00 do 13.00. 

Področja dela šolske svetovalne službe: