Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Slovenščina, tuji jeziki, družboslovje

Slovenščino želimo dijakom predstaviti kot zanimivo potovanje po časovnem traku. Tako dijaki spoznajo pomembne umetnike tistega časa in njihova dela. Na ta način se krepi človekova splošna razgledanost, ki daje možnost suverene komunikacije na vseh področjih življenja. Slovnice ne prikažemo samo kot skupek pravil, ampak kot uporabno za vsakodnevno sporazumevanje. 
Dijaki se udeležijo tekmovanj in natečajev ter sodelujejo pri projektih. Več o tem preberite na povezavah: tekmovanja in projektno delo.
   literarni 1


Shakespeare je zakon


    Zakleti oreh- oreh zaklet


Tako pri slovenščini kot tudi pri tujih jezikih dijake spodbujamo, da pišejo prispevke za šolsko glasilo TEGI in sodelujejo na literarnih natečajih v organizaciji naše šole.

TEGI 2019   natečaj2019

Na naši šoli se dijaki učijo angleščino, nemščino in francoščino. Zavedamo se, da je znanje tujih jezikov veliko bogastvo vsakega posameznika, saj omogoča lažje medsebojno sporazumevanje, sklepanje novih poznanstev ter spoznavanje tujih kultur in krajev. Pomaga nam lahko tako pri opravljanju poklica, kot tudi pri kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pravijo, da judje, ki govorijo več jezikov, lažje rešujejo svoje težave in krepijo svojo samozavest. 
V filmčkih si lahko ogledate, kako pri pouku tujih jezikih in spremljajočih dejavnostih uresničujemo modrost »Več jezikov znaš, več veljaš«. 

Res je poučno,  pestro in živahno!
 
  In a classroom

Minutke za francoščino

Tudi v okviru tujih jezikov se dijaki udeležijo tekmovanj iz znanja (ANG, NEM) ali v bralni znački, natečajev ter sodelujejo pri projektnem delu. Eden izmed najodmevnejših projektov je praznovanje Evropskega dneva jezikov   

20190927093929 5c7833b7 me   francozi
Evropski dan jezikov

Evropski dan jezikov

Dijaki lahko odpotujejo na nepozabne nadstandardne ekskurzije v angleško, nemško ali francosko govorečo državo. Več izveste tukaj.  

Švica 2015 20191212 094901

Škotska 2019
      

Pri družboslovnih predmetih: zgodovini, geografiji, umetnosti, psihologiji in sociologiji dijaki pridobijo pomembna humanistična znanja, s katerimi obogatijo vsa ostala. Poleg tega spremljajo aktualne novice z določenega področja, s čimer si lahko oblikujejo lasten pogled na svet. 
Dijake spodbujamo, da se udeležijo tekmovanj in natečajev ter sodelujejo pri projektih. Več o projektih. 

      Slovanska vas (2)      Šah   
                          
  Znanost je življenje

                            
 Tour de Podgurje