Astronomija

Tekmovanja iz astronomije za Dominkova priznanja organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov (DMFA).
Astronomija je veda, ki je stara toliko kot naša civilizacija in je v zadnjem času doživela velik napredek ob razvoju matematike, fizike, kemije ter ob uvedbi vesoljskih znanosti. Prvi astronomi so se ukvarjali samo z gibanjem nebesnih objektov – s poznavanjem period posameznih nebesnih pojavov so organizirali življenje (zagotovo vsi poznamo definicijo časovne periode/enote leta ali pa dneva ter z njima povezanim letnim koledarjem). S poznavanjem časov sončnih mrkov lahko zgodovinarji na primer določijo čas življenja posameznih zgodovinskih oseb, saj je štetje časa odvisno od zgodovinskega časovnega obdobja. Danes je astronomija veda, ki preučuje in poskuša razumeti celotno vesolje, saj pogled v nebo pomeni pogled v preteklost. Astrofiziki se ukvarjajo z opazovanjem in preučevanjem nebesnih pojavov kot so gibanje in življenja satelitov, planetov, zvezd, kometov, meteorjev, asteroidov, objektov globokega neba (meglic, kopic, galaksij), …  

Na tekmovanju iz znanja astronomije sodelujejo v eni skupini vsi srednješolski dijaki. Tekmovalne pole so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. Od tekmovalcev se pričakujejo znanje o orientaciji na nebu s pomočjo zvezdne karte, delovanju ter uporabi teleskopa pri opazovanjih, poznavanje osnovnih gibanj teles (enakomerno, enakomerno pospešeno, kroženje) ter prepoznavanje posameznih objektov na nebu. Razumevanje gibanja nebesnih teles olajša poznavanje ohranitvenih zakonov v opazovanih sistemih (delo in energija sistema, Newtonovi in Keplerjevi zakoni). Ker so nekatera nebesna telesa plinasta (npr. planetarne meglice, 'mlade' zvezde v razsutih kopicah, ostanki supernov,…), je potrebno poznati tudi pline in količine, ki vplivajo na njihov opis. Pomembno področje v astronomiji predstavlja tudi sevanje, ki opisuje oddajanje energije v prostor s svetlobo (npr. spreminjanje količine izsevane svetlobe, magnitude ter barve zvezde tekom njenega življenja). Najuspešnejšim tekmovalcem se podelijo Dominikova priznanja