Zaposlitvene možnosti

Glede na specializacijo in kompetence, ki jih dijak pridobi po končanem izobraževanju, je možnosti za zaposlitev več. Dolenjska regija ima močno razvito industrijo in obrt, zato so profili vzdrževalcev strojev in opreme zelo iskani. Ker je v proizvodnji vse več elementov robotike in avtomatizacije, so tudi tu potrebni ljudje, ki znajo upravljati, nadzirati, vzdrževati in nadgrajevati proizvodni proces.
Veliko možnosti je tudi na področju inštalacij, klasičnih in inteligentnih, od načrtovanja do izvedbe.
Elektrotehnik se lahko zaposli tudi kot prodajalec električnega materiala, elektronskih naprav in opreme.
Seveda pa se lahko vsakdo, ki to želi, specializira tudi za serviserja elektronske opreme.

ELEKTRIKAR PRI SVOJEM DELU:
 • izdeluje sklope za električne in elektronske naprave,
 • sodeluje pri vzdrževanju električnih naprav in električnega omrežja,
 • opravlja dela serviserja in monterja,
 • opravlja inštalaterska dela.

ELEKTROTEHNIK PRI SVOJEM DELU:
 • sodeluje pri razvoju, proizvodnji in vzdrževanju električnih strojev in naprav,
 • dela na področju kontrole proizvodnje in zagotavljanja standardov kvalitete,
 • predlaga pobude in rešitve za posodobitev strojev, linij in naprav v proizvodnji,
 • sodeluje pri avtomatizaciji in robotizaciji proizvodnje,
 • načrtuje in izvaja električne inštalacije,
 • prevzema vodenje delnih nalog, opravlja nadzorna dela in meritve,
 • dela kot svetovalec in prodajalec električnih elementov in naprav.