Aktualno

30. september 2020: rok za prijavo dijakov SSI in PTI programov ter dijakov brez statusa na opravljanje izpita iz maturitetnega predmeta, pri katerem kje potrebno opraviti interni del (seminarske naloge, laboratorijske vaje, praktični del pri zgodovini)

6. november 2020: rok za oddajo prijav naslovov seminarskih nalog
 
15. november 2020: rok za oddajo predprijav za opravljanje maturitetnih izpitov na splošni maturi 2021