Aktualno

PODELITEV SPRIČEVAL MATURANTOM SPLOŠNE MATURE za jesenski izpitni rok 2019

bo v torek, 17.  septembra 2019, ob 10.30 uri v učilnici 318.

Istočasno se bodo z rezultati mature seznanili kandidati, ki so opravljali IZPIT iz DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA.

Z rezultati splošne mature se lahko kandidati seznanijo istega dne na spletni strani http://matura.ric.si, kamor dostopajo s svojimi šiframi,