Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Predmeti

Splošno maturo dijaki opravljajo iz petih predmetov.

OBVEZNI PREDMETI:

-         slovenščina

-         matematika (osnovna in višja raven)

-         tuji jezik (osnovna in višja raven)

IZBIRNI PREDMETI:

Dijakom programa tehniška gimnazija šola priporoča, da izberejo dva predmeta izmed strokovnih predmetov (elektrotehnika, mehanika ali računalništvo) in naravoslovnih predmetov (biologija, fizika ali kemija), saj je v programu tehniške gimnazije tem predmetom namenjeno zadostno število ur. Dijaki pa lahko izbirajo tudi med družboslovnimi predmeti (sociologija, psihologija, zgodovina …)

Izpiti so sestavljeni iz eksternega, pisnega dela (80%ocene) in internega dela (20% ocene).

Interni deli so lahko:

-         ustni del izpita

-         laboratorijske vaje (biologija, fizika, kemija, mehanika)

-         seminarska naloga (elektrotehnika, psihologija, računalništvo, sociologija)

-         strokovna ekskurzija s pisno nalogo (zgodovina)

Načini opravljanja posameznih izpitov:

-         SLOVENŠČINA: pisno, ustno

-         MATEMATIKA: pisno, ustno

-         TUJI JEZIK: pisno, ustno

-         FIZIKA: pisno, laboratorijske vaje

-         BIOLOGIJA: pisno, laboratorijske vaje

-         KEMIJA: pisno, laboratorijske vaje

-         MEHANIKA: pisno, laboratorijske vaje

-         ELEKTROTEHNIKA: pisno, seminarska naloga

-         RAČUNALNIŠTVO: pisno, seminarska naloga

-         SOCIOLOGIJA: pisno, seminarska naloga

-         ZGODOVINA: pisno, interni del (strokovna ekskurzija in pisna naloga)

-         PSIHOLOGIJA: pisno, seminarska naloga

V spodnjem dokumentu je navedeno trajanje pisnih izpitov pri posameznih predmetih ter pripomočki, ki jih smejo kandidati uporabljati med izpitom.

čas pisanja_pripomočki_po predmetih.doc