Razpored

Novo mesto, 6. 7. 2018

 

RAZPORED POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV

za avgustovski izpitni rok 2017/2018

 

 

PREDMET

IZPITNA KOMISIJA

DATUM

URA

PROSTOR

NADZOR

SLO

B. Grabnar-Kregulj

J. Jožef Beg

S. Kostanjšek

16. in 17. avgust 2018

18. avgust 2018

8.00 - pisno

9.00 - ustno

305

B. Grabnar Kregulj

 

MAT

S. Pustavrh

V. Medic

J. Blaško

16. in 17. avgust 2018

18. avgust 2018

8.00 - pisno

9.00 - ustno

D21

J. Blaško

 

MAT

L. Frice

T. Zajc

V. Parkelj

16. in 17. avgust 2018

18. avgust 2018

8.00 - pisno

9.00 - ustno

127

T. Zajc

ANG

NEM

 

Š. Odlazek

J. Plisson

M. Simončič Tomič

D. Strugar

16. in 17. avgust 2018

18. avgust 2018

8.00 - pisno

9.00 - ustno

318

J. Plisson

SOC

S. Valantič

V. Košmerl

V. Čurk

16. in 17. avgust 2018

18. avgust 2018

8.00 - pisno

9.00 - ustno

320

S. Valantič

ŠVZ

K. Turk

A. Tomič

A. Strniša

 

16. in 17. avgust 2018

18. avgust 2018

8.00 -

(ŠVZ) praktično

ŠVZ – športna igrišča

K. Turk

STROKOVNI

PREDMETI ALI

MODULI - RAČ

I. Mavsar

J. Škrinjar

B. Tomc

16. in 17. avgust 2018

18. avgust 2018

8.00 - pisno

9.00 - ustno

229

J. Škrinjar

STROKOVNI

PREDMETI ALI

MODULI - RAČ

T. Ferbežar

G. Mede

S. Vovko

16. in 17. avgust 2018

18. avgust 2018

8.00 - pisno

9.00 - ustno

227

G. Mede

PRA

N. Potočar

B. Bajec

J. Grulja

B. Rožič

J. Rugelj

R. Kapš

D. Erenda

I. Metelko

16. in 17. avgust 2018

18. avgust 2018

8.00 - praktično

 

Šolske

delavnice

 

N. Potočar

.

.

.

 

Dijak opravlja popravni ali predmetni izpit iz največ treh predmetov, vrstni red opravljanja si izbere sam.

Termin: sobota, 18. 08.2018 (označen z rdečo barvo), je rezerviran le za tiste dijake, ki imajo 3 (tri) izpite.

Pri večini predmetov oz. modulov je predviden pisni in ustni del. Način opravljanja je določil učitelj in seznanil dijaka z načinom opravljanja in vsebino izpita.

Pri strokovnih predmetih se izpit opravlja pri učitelju, ki je dijaka poučeval.

Predsednika in člana komisije določijo same.

Razpored je narejen glede na stanje prijav.

 

 

 Boris Plut, univ. dipl. inž.

ravnatelj