Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

PODVIG

logo eu skladi
rob logotip mizs
ZRSS barvni 167x215
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

POVZETEK PROJEKTA

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.


TRAJANJE PROJEKTA  3. 11. 2017 do 31. 8. 2022

PROJEKT NA SEŠTG
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija je v projektu, ki ga izvaja ZRSŠ, izbrana kot implementacijska šola.

Projektni tim na SEŠTG
  • ravnatelj: Boris Plut
  • vodja PT: Gregor Mede
  • svetovalni delavec. Sebastijan Einsiedler
  • člani: Danijela Erenda, Uroš Redek, Uroš Nosan, Tomaž Ferbežar, Vanja Košmerl, Magdalena Udovč, Irena Kernc Peterle
Dosedanje izvedene aktivnosti:
- priprava in izvedba dejavnosti za razvijanje kompetence podjetnosti
- predstavitev izvedenih dejavnosti na delovnih srečanjih razvojnega tima
- priprava, izvedba in analiza izvedenih učnih ur.