Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

NA-MA POTI

NAZIV PROJEKTA
Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov
NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

logo eu skladi
rob logotip mizs
ZRSS barvni 167x215
prenos (2)
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

POVZETEK PROJEKTA
Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske ...) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.
V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. 
Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. 
Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

TRAJANJE PROJEKTA  4. 11. 2016 do 30. 6. 2022

PROJEKT NA SEŠTG

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija je v projektu, ki ga izvaja ZRSŠ, izbrana kot razvojna šola. Aktivno sodelujemo na področjih matematična pismenost in sodelovalno timsko delo. Projekt bomo izvajali v srednjih poklicnih in strokovnih programih in v tehniški gimnaziji.  

Projektni tim na SEŠTG
  • ravnatelj: Boris Plut
  • vodja PT: Darja Marjanović
  • namestnica vodje PT: Simona Pustavrh
  • matematika: Simona Pustavrh, Vesna Parkelj, Tanja Zajc, Janja Blaško, Lea Frice, Vinko Medic
  • naravoslovje: Valentina Mavrič Klenovšek, Goran Pesić, Matej Rožič
  • strokovni predmeti: Drago Crnić, Matej Kamin, Albert Zorko, Renato Mahnič, Gregor Mede, Ivan Slinkar
  • družboslovje: Vesna Čurk
  • jezikoslovje: Darja Marjanović
Dosedanje izvedene aktivnosti:
- priprava in izvedba dejavnosti za razvijanje naravoslovne in matematične pismenosti
- predstavitev izvedenih dejavnosti na delovnih srečanjih razvojnega tima za matematično pismenost in delovnega tima za sodelovalno timsko delo ter na centralnih usposabljanjih
- priprava, izvedba in analiza medsebojnih hospitacij