NA-MA POTI

NAZIV PROJEKTA
Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov

AKRONIM PROJEKTA

NA-MA POTI
(NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

Sodelujoči in povezave
logo eu skladi
rob logotip mizs
ZRSS barvni 167x215
prenos (2)
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POVZETEK PROJEKTA
V projektu Naravoslovna in matematična pismenost bomo spodbujali kritično mišljenje in reševanje problemov. Sledili bomo glavnemu cilju: razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

TRAJANJE PROJEKTA  4. 11. 2016 do 30. 6. 2022

PROJEKT NA SEŠTG

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija je v projektu, ki ga izvaja ZRSŠ, izbrana kot razvojna šola. Aktivno sodelujemo na področjih matematična pismenost in sodelovalno timsko delo. Projekt bomo izvajali v srednjih poklicnih in strokovnih programih in v tehniški gimnaziji.  

Projektni tim na SEŠTG
  • ravnatelj: Boris Plut
  • vodja PT: Darja Marjanović
  • namestnica vodje PT: Simona Pustavrh
  • matematika: Simona Pustavrh, Vesna Parkelj, Tanja Zajc, Janja Blaško, Lea Frice, Vinko Medic
  • naravoslovje: Valentina Mavrič Klenovšek, Goran Pesić, Matej Rožič
  • strokovni predmeti: Drago Crnić, Matej Kamin, Albert Zorko, Renato Mahnič, Gregor Mede, Ivan Slinkar
  • družboslovje: Vesna Čurk
  • jezikoslovje: Darja Marjanović
Dosedanje izvedene aktivnosti:
- priprava in izvedba dejavnosti za razvijanje naravoslovne in matematične pismenosti
- predstavitev izvedenih dejavnosti na delovnih srečanjih razvojnega tima za matematično pismenost in delovnega tima za sodelovalno timsko delo ter na centralnih usposabljanjih
- priprava, izvedba in analiza medsebojnih hospitacij