Nadaljnji študij

Dijaki, ki zaključijo program srednjega strokovnega izobraževanja SSI ali PTI tehnik računalništva in uspešno opravijo poklicno maturo, se lahko vpišejo na vse višješolske in visokošolske programe. Če pa opravijo peti predmet na poklicni maturi, se lahko vpišejo tudi na določene univerzitetne programe.