Predmetniki

Predmetniki prikazujejo trenutno število ur programskih enot po posameznih letnikih za letošnje šolsko leto. V nekaterih programih še vedno prihaja do sprememb v izvajanju vrstnega reda programskih enot, zato se skupno število ur in kreditnih točk ne ujema in navidezno odstopa od predpisanih.
Predmetniki računalništva za vse tri izobraževalne programe so: