Naravoslovje

Naravoslovje preučuje naravo. Z različnimi pogledi na iste pojave se loči na več ved. Mednje spadajo biologija, fizika, kemija.
Z vsemi tremi področji in njihovo povezanostjo oz. soodvisnostjo se dijaki natančno seznanijo na pripravah za tekmovanje EUSO.

EUSO 2020 tekmovalci 

Rezultati s tekmovanj: