29. januar 2020

Šolsko leto 2017/2018

Nemško bralno tekmovanje PFIFFIKUS

Datum

Mentor

Število sodelujočih

Doseženo mesto

9. 3. 2018

Diana Strugar

Anja Potočnik Metelko

10 dijakov in dijakinj TG

6 dijakinj je osvojilo zlato priznanje