29. januar 2020

Šolsko leto 2016/2017

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS

Datum

Mentor

Število sodelujočih

Doseženo mesto

24. 3. 2017

Diana Strugar

Anja Potočnik Metelko

16 dijakov in dijakinj TG

Maja Udovč (T3A) je prejela zlato priznanje, 9 udeležencev je prejelo potrdilo o sodelovanju