17. november 2017

Šolsko leto 2016/2017

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE

Datum

Nivo

Mentor

Število sodelujočih

Doseženo mesto

8. 12. 2016

šolsko tekmovanje

Matej Rožič

Ivica Tomić

9 dijakov

Gregor Kikelj se je uvrstil na državno tekmovanje

14. 1. 2017

državno tekmovanje

Ivica Tomić

1 dijak

Gregor Kikelj (T3C) je osvojil zlato priznanje