7. februar 2013

Energija kot vrednota

RAZVOJNI PROJEKT ENERGIJA KOT VREDNOTA

V šolskem letu 2008/09 smo na naši šoli v sodelovanju z ZRSŠ začeli izvajati štiriletni razvojni projekt Energija kot vrednota. Za vodenje projekta je zadolžen šolski projektni tim v sestavi: Drago Crnić – vodja, Boris Plut – ravnatelj, Ivica Tomić, Janez Penca, Anja Potočnik Metelko, Bojan Lutman in Matej Forjan. Pri izvajanju projekta sodelujejo dijaki, ki so se v šolskem letu 2008/09 vpisali v 1. letnik (vsi trije oddelki) programa tehniške gimnazije.
Z našim projektom želimo okrepiti občutljivost mladih za premislek in jim tako ponuditi čvrsto podlago za individualno odgovorno in globalno solidarno življenje. Želimo jim pomagati, da si bodo znali z drugimi deliti vrednote in tkati mreže medsebojnega zaupanja; da se bodo razvili v državljane sveta, ki bodo s težo svojih mnenj stvari premikali na bolje.

energija