Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem
7. februar 2013

Zgodovina v animaciji

Zgodovina v deveti umetnosti in Prazgodovina v animaciji

Da presežemo razmišljanje kot je: »Le zakaj se moram učiti zgodovino, ko pa vsega pridobljenega znanja sploh ne bom potreboval/a in bom kmalu tudi vse pozabil/a?«,
da povečamo motivacijo za predmet ter hkrati povečamo kakovost znanja, smo se v oddelku T 1. b lotili pouka pri zgodovini drugače, kot smo bili navajeni in smo vpeljali drugačno metodiko pri osvajanju ciljev pri pouku zgodovine.
Naš način dela pri pouku zgodovine, drugačnost/neobičajnost smo zastavili kot
projekt. V oddelku T 1. b smo udejanili dva projekta
  • Zgodovina v deveti umetnosti
  • Prazgodovina v animaciji.
Z dijaki smo se odločili, da bomo izdelovali stripe na temo prazgodovina. Projekt smo poimenovali Zgodovina v deveti umetnosti. Sprva smo se seznanili s teoretičnimi znanji o t. i. deveti umetnosti in oblikovanju stripov. Dijaki so individualno za izbrani izsek iz prazgodovine(dogajanje, pojav, človek, ljudje in aktivnosti) pripravili načrt za ustvarjanje. Dijaki so zgodovinska dejstva, podobe iz življenja v prazgodovini in zgodbe izrazili pisno, likovno in grafično. Nastalo je 32 zgodb. Glede na sorodno ožjo tematiko,(duhovno ustvarjanje, lov, orodje, začetki oblikovanja gline, začetki izdelovanja oblačil, tklastvo…) so se dijaki povezali v time, kjer so skupinsko oblikovali štirinajst stripov. Stripi so bili razstavljeni in ocenjeni. Izvedena je bila evalvacija in samorefleksija. Ker avtorji stripa nimajo na voljo zvoka, lahko uživamo le v likovno-grafičnem izražanju in v dobro izbranih povedih in kadrih. To smo želeli nadgraditi in smo se lotili drugega projekta Prazgodovina v animaciji.
Osnovni cilj je bil večpredstavnostno predstaviti že zbrane in obdelane informacije o prazgodovini. Na osnovi stripov - devete umetnosti - so se dijaki lotili oživeti likovne pripovedi. Poudariti je potrebno, da dijaki niso imeli predhodnih znanj s področja animacije. Timi so zastavljeno delo načrtovali do najmanjših podrobnosti in oblikovali so opisnik in kriterij za avtentično nalogo. Grafično in pisno obliko informacije so dopolnili z zvokom, glasbo, sliko, animacijo. Naučili so se uporabljati različne računalniške programe in orodja, s katerimi so ustvarili gibljive sličice v obliki risanega, lutkovnega in kolažnega filma. Filmi so opremljeni z zvokom (pogovor junakov, spremna beseda, glasbena podlaga). Nastalo je devet animiranih filmov /iznajdba orožja, kako je človek udomačil žival, začetki šivanja, oblačilna kultura, lončarstvo, prazgodovinsko orodje, gradnja prazgodovinskih bivališč, verovanje in likovna umetnost. Izvedena je bila evalvacija in refleksija. Rezultati dokazujejo, da se je tovrstni način dela pokazal kot učinkovit. V oddelku smo prepoznali potrebo, da se projekt nadaljuje, da se filmi izpopolnijo, dodelajo, drobne napake popravijo. V tem pogledu je bil namen projekta dosežen. Kvalitativna spremljava učinkov dela v projektu je pokazala, da uporaba sodelovalnega učenja močno vpliva na procesa poučevanja in učenja zgodovine, spodbuja učence k prevzemanju aktivne in odgovorne vloge v procesu učenja ter vzdržuje ustvarjalno klimo v razredu. Dijaki so aktivni oblikovalci pouka in ne le prejemniki storitve.
slikarstvo orozje oblacila loncarstvo