• Novice
1. julij 2019

Podelitev spričeval splošne mature 2019

PODELITEV SPRIČEVAL MATURANTOM SPLOŠNE MATURE 

bo v  četrtek, 11. julija 2019, ob 10. uri v predavalnici P1 v pritličju novega trakta.

 Na podelitev spričeval so vabljeni tudi učitelji in starši.

Z rezultati splošne mature se lahko kandidati seznanijo istega dne na spletni strani http://matura.ric.si, kamor dostopajo s svojimi šiframi, ali pa ob 9. uri na šoli po naslednjem razporedu:

·       T4a v učilnici 251 (Mateja Simončič Tomič)

·       T4b v učilnici 255 (Diana Strugar)

·       T4c v učilnici 254 (Janja Blaško)

·       Ostali (kandidati, ki so opravljali izpit iz maturitetnega predmeta in kandidati brez statusa dijaka) v učilnici 318c (Ana Šterk Bukovac)   

Do petka, 12. julija 2019, se kandidati lahko prijavijo k:

-           popravnim izpitom iz maturitetnih predmetov (največ k dvema predmetoma),

-           izboljševanju ocen (če ste bili na maturi uspešni),

-            opravljanju mature v celoti v jesenskem roku in

-           opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta v jesenskem roku.

Vsi tisti, ki prijavnic ne bodo oddali osebno tajnici ŠMK, morajo prijave poslati priporočeno po pošti najkasneje do 12. julija 2019 na naslov: Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.