• Novice
18. junij 2020

Nova vloga in možnosti za izdajo subvencionirane vozovnice

Na portalu subvencij potniškega prometa je objavljen nov obrazec Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice. Ob izpolnitvi vlagatelj ne potrebuje potrdila o vpisu niti ni potreben žig šole.

https://subvencije.ijpp.si/novica/1240/vloga-za-izdajo-subvencionirane-vozovnice

 

Na ministrstvu prosijo, da vas informiramo tudi o drugih možnostih, in sicer oddaji elektronske vloge (s certifikatom) preko portala eUprava in nakupa subvencionirane vozovnice preko spleta, s čemer bi bistveno prispevali k odpravi administrativnih ovir in zmanjšanju čakalnih vrst za pridobitev subvencionirane vozovnice.

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html

 

Ali uredite subvencioniran prevoz osebno ali elektronsko je vaša izbira.