• Novice
8. september 2020

Likovni natečaj Jeziki - mostovi med ljudmi

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija objavlja razpis za likovni natečaj ob praznovanju evropskega dne jezikov 2020 na temo Jeziki – mostovi med ljudmi. 

Razpisni pogoji:
Na likovnem natečaju lahko sodelujejo dijakinje in dijaki Srednje elektro šole in tehniške gimnazije na Šolskem centru Novo mesto.
Pri likovnih izdelkih se lahko uporabi katerakoli likovna tehnika na ploskvi, tudi računalniška grafika, ki je natisnjena na papir. Likovna dela naj bodo velikosti od A3 (30 x 42 cm) do A2 (42 x 60 cm). 
Na posameznem izdelku je lahko naveden samo en avtor.
Vsak izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:
- ime in priimek avtorja, razred 
- naslov likovnega dela, likovna naloga in likovna tehnika
- ime in priimek mentorja 

Zadnji rok za oddajo likovnih del je ponedeljek, 21. 9. 2020.

Likovna dela oddajte mentorici ali prof. tujih jezikov.

Likovne izdelke bo pregledala komisija, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki iz likovnega in jezikovnega področja. Izbrana likovna dela bodo nagrajena.

Razstava izbranih likovnih del bo postavljena na glavnem hodniku šolskega centra ob praznovanju evropskega dne jezikov, 25. 9. 2020. Šola si pridržuje pravico obdržati likovna dela.

Dodatne informacije o razpisu lahko dobite pri mentorici ali prof. tujih jezikov.