Šolska komisija za zaključne izpite

Šolska komisija za zaključne izpite v programu srednjega poklicnega izobraževanja elektrikar in računalnikar v šolskem letu 2018/19


 Predsednik: Boris Plut
 Namestnik predsednika:Ivan Metelko
 Tajnica šolske komisijeVesna Čurk
 Članica:Anja Potočnik Metelko
 Namestnica članice:Sanja Kostanjšek
 Član:Bojan Bajec
 Namestnik člana:Bojan Rožič
 Član:Janko Grulja
 Namestnik člana:Danijela Erenda