Koledar

Koledar zaključnega izpita

Zaključni izpit poteka v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku.
Začetek izpitnih rokov: 4. 6. 2018 in 20. 8. 2018