Koledar

Koledar zaključnega izpita

Zaključni izpit poteka v spomladanskem in  v jesenskem izpitnem roku.
Začetek izpitnih rokov:  spomladanski  izpit rok 5. 6. 2019 in jesenski izpitni rok 26. 8. 2019