Koledar

Koledar zaključnega izpita

Zaključni izpit poteka v spomladanskem in  v jesenskem izpitnem roku.
Začetek izpitnih rokov: spomladanski  izpit rok 8. 6. 2020 in jesenski izpitni rok 24. 8. 2020.