Koledar

Koledar zaključnega izpita

Zaključni izpit poteka v spomladanskem in  v jesenskem izpitnem roku.
Začetek izpitnih rokov:  spomladanski  izpit rok 4. 6. 2018 in jesenski izpitni rok 20. 8. 2018