Koledar

Koledar zaključnega izpita

Zaključni izpit je v spomladanskem in v jesenskem izpitnem roku.
Začetek izpitnih rokov:  spomladanski izpit rok 8. 6. 2020 in  jesenski izpitni rok 24. 8. 2020.

Koledar