Razpored

RAZPOREDI PISNIH in USTNIH IZPITOV ZA JESENSKI ROK POKLICNE MATURE 2019 

Pisni izpiti:
- slovenščina: 24.8.2019
- angleščina: 28.8.2019
- matematika: 26.8.2019
- elektrotehnika, računalništvo: 30.8.2019

Razpored ustnih izpitov: