Razpored

RAZPOREDI PISNIH in USTNIH IZPITOV ZA SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE 2019 

Pisni izpiti:
- slovenščina: 29.5.2019
- angleščina: 1.6.2019
- matematika: 8.6.2019
- elektrotehnika, računalništvo: 11.6.2019

Razpored ustnih izpitov: