Razpored

RAZPOREDI USTNIH IZPITOV ZA JESENSKI ROK POKLICNE MATURE je v datoteki: PM_ustni_J17.pdf

Vsi pisni izpiti se začenjajo ob 9:00. Na šolo pridete najkasneje ob 8:30 in na oglasni deski za poklicno maturo pri kabinetu 318A pogledate sedežni red ter se odpravite pred učilnico. 

NE POZABITE na pripomočke, orodja in pisala. Telefoni, ročne ure in vsa korekturna sredstva (tudi pisala piši briši) so PREPOVEDANA. 

RAZPORED PISNIH IZPITOV je v datoteki: PM_pisni_J17.pdf