Razpored

RAZPOREDI PISNIH in USTNIH IZPITOV ZA SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE 2019 bodo objavljeni v drugi polovici maja 2019