Podelitve spričeval

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Šegova ulica 112

8000 Novo mesto

 

Datum: 4.9.2019

  

SEZNANITEV Z OCENAMI IN PODELITEV 

SPRIČEVAL POKLICNE MATURE 2019 – JESENSKI ROK

 

 

Dijaki, ki so opravljali poklicno maturo v jesenskem roku 2019, se bodo lahko seznanili z ocenami

 ter prejeli obvestila o uspehu in spričevala poklicne mature v ponedeljek, 9. septembra 2019 ob 12.30 v učilnici 318c.

 

 Tajnica ŠMK                                                                                           Predsednik ŠMK

Ana Šterk Bukovac, univ.dipl.prev.                                                           Boris Plut, univ.dipl.inž. 

POKLICNA MATURA 2018

Na spomladanskem roku poklicne mature 2018 so 102 dijaki opravljali vse izpite iz slovenščine, elektrotehnike ali računalništva, matematiko ali angleščino in izdelek oziroma storitev in zagovor. 95 dijakov je maturo uspešno opravilo, 7 z izjemnim uspehom in so postali zlati maturanti, med njimi 3 diamantni z vsemi točkami. Uspeh je 93 %. Čestitamo!

skupna   DSC02766   DSC02799   DSC02819   DSC02836   e4a  DSC02855
POKLICNA MATURA 2017

Na spomladanskem roku poklicne mature so 103 dijaki opravljali vse izpite iz slovenščine, elektrotehnike ali računalništva, matematiko ali angleščino in izdelek oziroma storitev in zagovor. 99 dijakov je maturo uspešno opravilo, 8 z izjemnim uspehom in so postali zlati maturanti. Uspeh je 96 %. Utrinke s podelitve si lahko ogledate v galeriji 
V jesenskem roku je izpite na poklicni maturi opravljalo 16 dijakov. Prvič so k maturi pristopili 4 kandidati, od tega 2 uspešno. Popravne izpite in izpite iz neocenjenih predmetov spomladanskega roka je imelo 12 kandidatov, 7 dijakov jih je uspešno opravilo. Dva dijaka se nista udeležila vseh izpitov. Od 14 dijakov, ki so v celoti opravljali svoje obveznosti na jesenskem roku, je bilo uspešnih 9, kar pomeni 64-odstotno uspešnost. 
V spomladanskem in jesenskem roku je poklicno maturo opravljalo 113 dijakov (v generaciji je imelo to možnost 126 dijakov), 108 uspešno, kar pomeni 95,6-odstotno uspešnost generacije, ki je zaključni letnik obiskovala v šolskem letu 2016/2017. 

skupinska34    E2TA  R2TA   E4a  E4b   R4a   R4b  zlati POKLICNA MATURA 2016

Na spomladanskem roku poklicne mature so 104 dijaki opravljali vse izpite iz slovenščine, elektrotehnike ali računalništva, matematiko ali angleščino in izdelek oziroma storitev in zagovor. 103 dijaki so maturo uspešno opravili, 10 z izjemnim uspehom in so postali zlati maturanti. Uspeh je 99 %. 

IMG 5356    IMG 5342    IMG 5342    IMG 5332    IMG 5313    IMG 5300    IMG 5374    IMG 5382    Zlati na SESTG   diamntni z miistricoPOKLICNA MATURA 2015

Na spomladanskem roku poklicne mature je 115 dijakov opravljalo vse izpite iz slovenščine, elektrotehnike ali računalništva, matematiko ali angleščino in izdelek oziroma storitev in zagovor. 111 dijakov je maturo uspešno opravilo, 7 z izjemnim uspehom in so postali zlati maturanti. Uspeh je 96,5 %. 


POM 2015 zlati    POM 2015 skupinska    POM 2015 R4c    POM 2015 R4b   POM 2015 R4a   POM 2015 R2Ta   POM 2015 E4b    POM 2015 E4a    POM 2015 E2Ta    sprejem zlatih 2015 1

V jesenskem roku je izpite na poklicni maturi opravljalo  28 dijakov. Prvič je k maturi pristopilo 11 kandidatov, od tega 5 uspešno. Popravne izpite in izpite iz neocenjenih predmetov spomladanskega roka je imelo 15 kandidatov, 13 jih je uspešno opravilo. 2 dijaka sta maturo v celoti ponavljala, 1 uspešno.  Od 25 dijakov, ki je v celoti opravljalo svoje obveznosti na jesenskem roku, jih je  uspešno opravilo 19, kar pomeni 76% uspešnost. V spomladanskem in jesenskem roku je poklicno maturo opravljalo 139 dijakov (v generaciji je imelo to možnost 149 dijakov),  130 uspešno, kar pomeni 94 %. Povprečna ocena predmeta je bila v spomladanskem roku povsod nad državnim povprečjem.   POKLICNA MATURA 2014

Letošnja generacija zaključnih letnikov šteje 108 dijakov. V spomladanskem izpitnem roku je izpite poklicne mature opravljalo 99 kandidatov in sicer:
•     26 dijakov programa elektrotehnik srednjega strokovnega izobraževanja,
•     12 dijakov programa tehnik računalništva poklicno tehniškega izobraževanja,
•     8 dijakov programa elektrotehnik poklicno tehniškega izobraževanja,
•     53 dijakov programa tehnik računalništva srednjega strokovnega izobraževanja.

Vseh izpitov se je udeležilo 93 dijakov, 87 uspešno kar pomeni 93,5% uspešnost.  Šest kandidatov je  doseglo izjemen uspeh.


   skupinska   R4b   R4a   ER2T   E4a  
zlati2014   sprejem zlatih2014

Od 108 dijakov so 104 izpolnili pogoje za pristop k maturi, 98 jo je tudi uspešno opravilo kar pomeni 94% upešnost v obeh rokih skupaj.

POKLICNA MATURA 2013

Dijaki, ki so se izobraževali po programih elektrotehnik in tehnik računalništva, so v ponedeljek, 8. julija 2013, izvedeli rezultate poklicne mature. Dijaki oddelkov E4a, E4b, E2Ta, ERTa,R4a in R4b so prejeli spričevala na posebni slovestnosti. Osem dijakov pa je zlatih.

V spomladanskem izpitnem roku je izpite poklicne mature skupno opravljalo 108 kandidatov, in sicer:

· 43 dijakov programa elektrotehnik srednjega strokovnega izobraževanja,

· 8 dijakov programa tehnik računalništva poklicno-tehniškega izobraževanja,

· 19 dijakov programa elektrotehnik poklicno-tehniškega izobraževanja,

· 38 dijakov programa tehnik računalništva srednjega strokovnega izobraževanja.

 Vseh izpitov se je udeležilo 106 dijakov, 102 uspešno, kar pomeni 96 % uspešnost.  Osem kandidatov je  doseglo izjemen uspeh. 

skupna IMG 9210 IMG 9201 IMG 9205 IMG 9226 IMG 9247 IMG 9218 IMG 9221 IMG 9233 IMG 9236 IMG 9215 IMG 9274 IMG 9253 IMG 9249 IMG 9224 IMG 9242 IMG 9279POKLICNA MATURA 2012


V ponedeljek, 9. julija 2012, smo podelili spričevala poklicne mature dijakom programa elektrotehnik v razredih  E4a in ER4C ter tehnik računalništva: R4a, R4b, RE4c in R2Ta. Vseh sto dijakov, ki je opravljalo vse izpite na poklicni maturi, jih je tudi opravilo. 100 % uspešnost so dopolnili še trije zlati maturanti, dva elektrotehnika in en tehnik računalništva. Celotna generacija je dosegla visoko povprečno število točk in visoke povprečne ocene pri posameznih predmetih. Vsem maturantom iskreno čestitamo.

matura2012

Generacija 2011/2012

Fotografije s podelitve spričeval 2011/2012


POKLICNA MATURA 2011

 V sredo, 6. julija 2011, je bila na Srednji elektro šoli in  tehniški  gimnaziji svečana razglasitev rezultatov in podelitev spričeval poklicne mature.  V spomladanskem  roku jo  je opravljalo 57 dijakov programa elektrotehnik računalništva, 15 dijakov poklicno-tehniškega izobraževanja elektrotehnik in 25 dijakov programa elektrotehnik elektronik.  Skupno 89 dijakov ali 94% je bilo uspešnih.  18 dijakov je doseglo 19 ali več točk oz.  odličen uspeh, od tega 8 celo 22 oz. 23 točk, kar jih uvršča med zlate maturante in prejmejo spričevalo s pohvalo.

matura2011
Generacija 2010/2011

Fotografije s podelitve spričeval 2010/2011


 mag. Vesna Parkelj, tajnica ŠMK