Dokumentacija in gradiva

4. predmet

Dokumentacija za 4. predmet - vloga_sklep_kontultacije_4_predmet.doc
Predloga za izdelavo dokumentacije: Navodilo za izdelavo projektnih nalog.docx
Primer tem za 4. predmet v šolskem letu 2014/2015 : seznam_4_predmet_2015_sprevodi_brez imen.xlsx

Obrazci za predprijavo, prijavo in odjavo od poklicne mature

Obrazci za predprijavo, prijavo in odjavo k opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta:

2. predmet ELEKTROTEHNIKA:

    1. Ustni del: Primeri ustnih vprašanj

    2. Pisni del:

Šol. l. 2011/12 Šol. l. 2012/13          PMP 2012 Spomladanski rok 2013
       Spomladanski rok 2012 Jesenski rok 2013                   
         Jesenski rok 2012 Zimski rok 2014
         Zimski rok 2013        
Šol. l. 2013/14
 Spomladanski rok 2014
Jesenski rok 2014
Zimski rok 2015
PMP 2015

Šol. l. 2014/15 Rešitve: Rešitve vseh maturitetnih pol Spomladanski rok 2015 pola1 in 2 Jesenski rok 2015 pola1 in 2 Zimski rok 2016 pola1 Zimski rok 2016 pola2 Zbirka enačb 2016 (novo) Šol. l. 2015/16                                                                                      Spomladanski rok 2016 pola 1                                                           Spomladanski rok 2016 pola 2 Jesenski rok 2016 pola 1 (NOVO) Jesenski rok 2016 pola 2 (NOVO) Zimski rok 2017 pola 2 Zimski rok 2017 pola 1

2. predmet RAČUNALNIŠTVO:           

 1. Ustni del: Ustna vprašanja


3. predmet MATEMATIKA: