Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki zaključijo tehniško gimnazijo in uspešno opravijo splošno maturo, se lahko vpišejo na vse višješolske, visokošolske in univerzitetne programe

Največ dijakov izbere študij s področja tehnike ali naravoslovja, odločijo pa se tudi za druga področja, kot lahko vidite na sliki.

Izbrani studiji2

Z našimi bivšimi dijaki ohranjamo stike in se veselimo njihovih uspehov pri študiju in v nadaljnjem življenju. Pogosto nas razveselijo z videoposnetki, s katerimi se predstavijo po nekaj letih zaključene srednje šole. Vabimo vas, da si jih ogledate.