Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki zaključijo tehniško gimnazijo in uspešno opravijo splošno maturo, se lahko vpišejo na vse višješolske, visokošolske in univerzitetne programe.